Moravská vodárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Středočeské vodárny, a.s. 1.SčV, a.s.

VODOSPOL s.r.o. Klatovy

Pro rok 2018 byla majiteli stanovena a schválena nová cena pro vodné a stočné v námi provozovaných lokalitách.

Veselé Vánoce
a vše nejlepší v novém roce
přeje kolektiv společnosti VODOSPOL s.r.o.

Potřebujete zjistit tvrdost vody ve vašem kohoutku? Anebo si zkontrolovat její kvalitu?

Na základě novelizace zákona o vodovodech a kanalizacích dostane do svých schránek nové faktury.

Společnost Veolia Voda svým zákazníkům nabízí službu, která umožňuje hradit faktury za vodné a stočné na terminálech společnosti Sazka.

Díky novému tlakosacímu vozu Vám přinášíme ještě kvalitnější služby než doposud. Zajistime pro Vás jak čištění kanalizací, tak i vývoz až 8m3 kalů.