Moravská vodárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Středočeské vodárny, a.s. 1.SčV, a.s.

O společnosti

www.vodospol.czO společnosti

Základní údaje o společnosti

VODOSPOL s.r.o. Klatovy

je vodohospodářská společnost, jejímž hlavním předmětem činnosti je provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku měst a obcí.

 

V současné době VODOSPOL s.r.o. Klatovy zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, stavebně montážní činnost a ostatní služby spojené s provozem vodohospodářské infrastruktury měst a obcí okresu Klatovy, včetně dodávky vody pro CHVAK Domažlice.

 

IČ: 48365351

DIČ: CZ48365351

Registrace: Krajský soud v Plzni C 3931

Datum zápisu: 1.9.2003

 

Předmět podnikání
  • koupě zboží za  účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné
  • laboratorní práce, rozbory vod a kalů
  • projektová činnost v investiční výstavbě
  • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování v rozsahu zák.č. 360/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • silniční motorová doprava nákladní
  • prodej drogistického zboží
  • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Statutární orgán:
  • Ing. Martin Kalač – jednatel
  • Jan Tureček - jednatel
Vlastnické vztahy

100% vlastníkem společnosti je ČEVAK a.s.

Nevíte si rady?

Netušíte nějakou pro Vás zásadní odpověď?

Nemáte čas se prokousávat webem?

Potřebujete jen zjistit nějakou základní informaci?

Zkuste navštívit naše centrum odpovědí, kde naleznete nejčastěji pokládané otázky a odpovědi na ně.

Důležité kontakty

Pohotovostní telefony

POHOTOVOST - provoz Klatovy

602 117 732

POHOTOVOST - provoz Nýrsko

602 104 435

 

Veškeré poruchy a havárie prosím hlaste na výše uvedených telefonních číslech!

 

Elektronický kontakt:

napište nám