Moravská vodárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Středočeské vodárny, a.s. 1.SčV, a.s.

Pitná voda

Pitná voda

xxx

Definice pitné vody, která je zakotvena v zákoně 258/2000 Sb. (dokument Adobe PDF)zákoně 258/2000 Sb. a vyhlášce 252/2004 Sb., (dokument Adobe PDF)vyhlášce 252/2004 Sb., které se pitné vody bezprostředně týkají, zní:

"Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob."

 

Voda, která je dodávána naší společností, se dá rozdělit na základní dvě skupiny. První skupinou jsou oblasti, které zásobuje Úpravna vody Milence vodou z přehradní nádrže Nýrsko. Touto vodou je zásobováno: Nýrsko, Bystřice, Starý Láz, Janovice nad Úhlavou, Strážov, Dolní Lhota a poté je dále prodávána dalším provozovatelům na odběrných místech Bezděkov, Lomec, Klatovy - Hůrka a Hadrava (Domažlice). Druhou skupinu tvoří místní zdroje, kterými jsou zásobovány zbylé oblasti spravované naší společností.

 

Pitná voda je kontrolována analytickými metodami v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb (dokument Adobe PDF)vyhláškou č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tato vyhláška je v souladu s předpisy  EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví. Pitná voda z vodovodu podléhá četnější a v některých parametrech přísnější kontrole kvality než kontroly balené vody. U pitné vody se stanovuje okolo sta různých parametrů. O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo každý spotřebitel být informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou.  
Z výsledků dlouhodobého sledování kvality pitné vody v naší distribuční síti vyplývá, že kvalita dodávané pitné vody zcela vyhovuje evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické.

Nevíte si rady?

Netušíte nějakou pro Vás zásadní odpověď?

Nemáte čas se prokousávat webem?

Potřebujete jen zjistit nějakou základní informaci?

Zkuste navštívit naše centrum odpovědí, kde naleznete nejčastěji pokládané otázky a odpovědi na ně.

Důležité kontakty

Pohotovostní telefony

POHOTOVOST - provoz Klatovy

602 117 732

POHOTOVOST - provoz Nýrsko

602 104 435

 

Veškeré poruchy a havárie prosím hlaste na výše uvedených telefonních číslech!

 

Elektronický kontakt:

napište nám