Přejít na obsah stránky

nabízíme:

  • odvoz a likvidace obsahu septiků, jímek a žump
  • čištění kanalizačních stok do DN 1200 mm
  • čištění domovních přípojek od profilu DN 63 mm
  • příjem a likvidace odpadních vod a zvláštních odpadních vod
  • čištění silničních propustků a zatrubněných odpadů do DN 1200 mm
  • čištění dešťových vpustí, jímek, nádrží a čerpacích stanic od sedimentů

 Pravidelné čištění kanalizace je nutnou a nezbytnou součástí péče o kanalizační řady. V minulosti se čištění provádělo především ručně, nyní se čistí výhradně strojově, za použití vysokotlakého paprsku vody. Vytěžený materiál se buďto proplachuje do příslušných jímek a nádrží, nebo se odsává do cisteren a odváží k likvidaci.

Kontakty

Vedoucí dopravy
Jaroslava Jandová
+420 602 163 606 jaroslava.jandova@vodospol.cz

Přejít na navigaci