Přejít na obsah stránky

Vážení odběratelé, obchodní partneři,

společnosti VODOSPOL s.r.o. a ČEVAK a.s. připravují fúzi sloučením, která bude dokončena k 30. 9. 2019. Nástupnickou společností bude ČEVAK a.s., která počínaje  1. 10. 2019 plně vstoupí do všech práv a povinností stávající společnosti VODOSPOL s.r.o. a společnost VODOSPOL s.r.o. přestane existovat jako samostatná firma.

K přechodu práv a povinností na nástupnickou společnost dochází ze zákona a není nutné měnit či doplňovat existující právní jednání, tedy například uzavírat dodatky ke stávajícím smlouvám.

Podrobnější informace o společnosti ČEVAK a.s. a o rozsahu poskytovaných služeb jsou uvedeny na jejích webových stránkách.

O dalších podstatných informacích spojených s probíhající fúzí Vás budeme informovat na webových stránkách obou společností.

Přejít na navigaci