Přejít na obsah stránky

Vydáváme stanoviska k existenci vodohospodářských sítí, záměrům investorů, k projektovým dokumentacím pro územní řízení (územní souhlas) a pro stavební řízení (ohlášení stavby), územním plánům a ke změnám vodovodní, kanalizační přípojky nebo vodoměrné sestavy.

 Jak požádat o vyjádření

 Elektronicky

 K podání elektronické žádosti můžete využít níže přiložený formulář, který odešlete na emailovou adresu jan.sramek@vodospol.cz nebo vodospol@vodospol.cz.  Stanovisko Vám  pošleme elektronickou formou při požadavku společně s digitálním výstupem dat ve formátech DGN nebo DWG.  

Písemně

Na adresu sídla společnosti VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy, zašlete dopis s žádostí o vyjádření, s katastrální mapou a případně projektovou dokumentací. Žádost o vyjádření je možné stáhnout níže na stránce.

Osobně na kontaktním místě 

Můžete osobně navštívit kancelář vyjadřování sítí na sídle společnosti - Ostravská 169, 339 01 Klatovy.

Konzultační hodiny pro vyjádření k síti

Pondělí - pátek 7:00 - 14:00

Přejít na navigaci