Přejít na obsah stránky

Zajímá vás

Společnost VODOSPOL s.r.o. provozuje hlavní zdroj vody v okrese Klatovy - Úpravnu vody Milence, který zásobuje jak samotné město Klatovy, tak mnohé obce na trase a dodává část své kapacity i pro okres Domažlice.

Ve vlastní správě poté společnost VODOSPOL s.r.o. zajišťuje provoz vodovodů a kanalizací v okrese Klatovy, servisně zajišťuje provozování dalších obcí a pomáhá jim ve správě jejich vodohospodářského majetku.

Vyjadřovací portál

Stavíte nebo rekonstruujete? Vydáváme stanoviska k existenci vodohospodářských sítí, záměrům investorů, k projektovým dokumentacím a dalším…

Voda v mojí obci

Kvalita vody, cena, odstávky, havárie, kontakty...

Dovoz pitné vody

Přejít na navigaci