Přejít na obsah stránky

Koupil jsem / prodávám nemovitost

Po koupi či prodeji nemovitosti existují dvě varianty řešení tohoto problému.

  1. Kupující i prodávající se dostaví na obchodní oddělení naší společnosti, kde bude zrušena smlouva s prodávajícím a sepsána smlouva s kupujícím.
  2. Stačí, aby se dostavil jen kupující, přičemž ten vyplní s prodávajícím tento formulář - Ukončení platnosti Smlouvy o dodávce vody z vodovodů a o odvádění odpadních vod kanalizacemi - odhlášení odběru vody z vodovodu a odvádění odpadních vod (naleznete níže).
Jak přesně postupovat a co vše mít s sebou?
  • Prvním, základním bodem, je nutnost domluvit si schůzku na obchodním oddělení.
  • Mít s sebou kupní smlouvu. Výjimku tvoří majitelé, kteří již jsou zapsáni na katastru nemovitostí - zaměstnanci obchodního oddělení si poté tuto skutečnost vyjmou z katastru nemovitostí - tzn. nemusíte mít u sebe výpis z katastru nemovitostí.
  • Mít s sebou doklad totožnosti - občanský průkaz.
  • Mít s sebou zapsané číslo vodoměru a poslední stav, na kterém se prodávající a kupující dohodli (při příchodu kupujícího a prodávajícího). Toto lze nejsnáze připravit vyplněním formuláře Ukončení platnosti Smlouvy o dodávce vody z vodovodů a o odvádění odpadních vod kanalizacemi - odhlášení odběru vody z vodovodu a odvádění odpadních vod.

Majitel nemovitosti zemřel

V tomto případě je potřeba tuto skutečnost oznámit na obchodním oddělení společnosti.

Poté, po proběhlém dědickém řízení, bude sepsána nová smlouva a majitelem, či s osobou, která tuto nemovitost koupí.

Je možno dohodnout se na obchodním oddělení na uzavření přípojky pro danou nemovitost (například v ní žil majitel sám) a poté pozastavit zasílání zálohových faktur.

Přejít na navigaci