Přejít na obsah stránky

VODOSPOL s.r.o. zajišťuje zpracování projektové dokumentace vodohospodářských staveb v různých stupních

Přípravné dokumentace       

 •  studie
 •  posudky
 •  pasporty

Projektové dokumentace

 • pro územní řízení
 • pro stavební povolení
 • pro realizaci staveb
 • skutečného provedení staveb

Řády a plány

 • kanalizační řády
 • provozní řády
 • havarijní plány
 • povodňové plány

 Zajišťujeme:

 • inženýrskou činnost
 • autorský dozor

ve spolupráci s partnery

 • geodetické zaměření
 • hydrogeologické posudky
 • hydrogeologický průzkum
 • geologický průzkum
 • technologické návrhy

Kontakty

Vedoucí projekce
Ing. Jan Petrmichl
+420 602 576 836 jan.petrmichl@vodospol.cz
Projektant
Milan Krejčík
  milan.krejcik@vodospol.cz

Přejít na navigaci