Přejít na obsah stránky

Stavebně-montážní činnost ve vodohospodářství

Naše společnost se také zabývá činnostmi souvisejícími se stavbou a montáží vodohospodářských zařízení.

Veškeré práce vykonávají montéři s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Mnozí z nich se také podíleli na stavbách současných vodovodních a kanalizačních řadů.

 

Mezi činnosti, které jsme pro Vás schopni zařídit jsou:

 • stavba, montáž a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů / přípojek
 • napojování vodovodních a kanalizačních přípojek
 • rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek
 • osazení vodoměrné šachty
 • měření tlaku
 • měření průtoku
 • výměnu ventilů u vodoměru
 • výměnu poškozeného vodoměru
 • přemístění vodoměrné sestavy
 • uzavření a opětovné obnovení dodávky pitné vody na žádost odběratele
 • odvodnění a meliorace
 • zednické práce (stavba šachet, jímek)
 • výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod
 • výstavba a rekonstrukce úpraven vod
 • ostatní práce týkající se oboru vodovodů a kanalizací

V případě jakýchkoliv dotazů, otázek či objednávek se prosím obracejte na odpovědné pracovníky provozů. 

Kontakty

Stavebně-montážní činnost Klatovy
Ing. Martin Gubric
+420 602 352 166 martin.gubric@vodospol.cz

Stavebně-montážní činnost Nýrsko
Jaroslav Šindelář

+420 724 369 398 jaroslav.sindelar@vodospol.cz

Přejít na navigaci