Přejít na obsah stránky

Může se Vám stát, že při Vaší kontrole vodoměru narazíte na jakékoliv nesrovnalosti. Stejný problém může nastat i při odečtu prováděném našimi zaměstnanci. Pokud se Vám zdá, že vodoměr neměří přesně a údaj na něm uvedený nemůže být správným, máte možnost se obrátit na naši společnost a požádat o jeho přezkoušení v certifikovaném meteorologickém zařízení.

Jak postupovat?
  • Nejprve je potřeba si vyzvednout formulář - Žádost o úřední přezkoušení vodoměru -  a to buď na obchodním oddělení společnosti či jej naleznete v dokumentech níže.
  • Každý vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů  (zákon č. 505/1990 Sb. (dokument Adobe PDF)zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky k provedení tohoto zákona č. 262/2000 Sb. (dokument Adobe PDF)č. 262/2000 Sb., č. 263/2000 Sb. (dokument Adobe PDF)č. 263/2000 Sb. a č. 334/2000 Sb. (dokument Adobe PDF)č. 334/2000 Sb.)
  • Objednatel tohoto přezkoušení vyplní žádost a k ní je povinen složit zálohu na náklady na přezkoušení vodoměru ve výši 500,- Kč v pokladně společnosti VODOSPOL s.r.o. nebo na účet společnosti uvedený v žádosti. Tuto částku muže také uhradit za pomoci složenky.
    • tato záloha bude plně vrácena objednateli, bude-li vodoměr shledán nevyhovujícím
    • v případě, že vodoměr vyhovuje podmínkám  zvláštního právního předpisu (vyhláška č. 334/2000 Sb. (dokument Adobe PDF)vyhláška č. 334/2000 Sb.), objednatel se zavazuje, že veškeré náklady spojené s demontáží, montáží nového vodoměru, evidencí, dopravou a úředním přezkoušením, uhradí neprodleně po obdržení faktury od VODOSPOLU s.r.o.. Na této faktuře bude odečtena záloha ve výši 500,- Kč.

    • v případě, že vodoměr nebude vyhovovat podmínkám právního předpisu (vyhl. č. 334/2000 Sb.), hradí veškeré náklady s přezkoušením spojené provozovatel tj. VODOSPOL s.r.o. a bude opravena poslední vystavená faktura za vodné a stočné. Složená záloha ve výši 500,- Kč bude objednateli plně vrácena.

Přejít na navigaci