Přejít na obsah stránky

Jak postupovat při reklamaci

Jako odběratel máte právo uplatnit reklamaci na kvalitu a množství dodané pitné vody. U vod odpadních pak na způsob a rozsah odvádění a na jejich množství. Reklamaci můžete uplatnit písemně na adresu uvedenou ve smlouvě, osobně nebo elektronicky na adrese vodospol@vodospol.cz

Odběratel je oprávněn obrátit se ohledně mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci. Bližší informace o tomto řešení sporu jsou dostupné na www.coi.cz.

V případě havárie nebo zhoršené kvality dodávané vody kontaktujte, prosím příslušné pracovníky provozů.

Přejít na navigaci