Přejít na obsah stránky

Zajímá vás

Společnost VODOSPOL s.r.o. Klatovy spravuje a provozuje kanalizační řady a čistírny odpadních vod v několika městech okresu Klatovy.

U námi spravovaných ČOV dbáme na maximální možné vyčištění odpadních vod a plnění veškerých, normami daných výstupních hodnot.

Vyjadřovací portál

Stavíte nebo rekonstruujete? Vydáváme stanoviska k existenci vodohospodářských sítí, záměrům investorů, k projektovým dokumentacím a dalším…

Voda v mojí obci

Kvalita vody, cena, odstávky, havárie, kontakty...

Vývoz žump a septiků

Přejít na navigaci