Přejít na obsah stránky

Velké úpravny vody: 1 (kapacita 440 l/s)

Malé úpravny vody: 1

Vodojemy: 26

Voda vyrobená: 3 470 tis. m3

Čistírny odpadních vod: 4

Vodovodní řady: 127 km

Kanalizační síť: 31 km

Přejít na navigaci