Přejít na obsah stránky

Místo, které zabezpečuje Klatovsko a Domažlicko pitnou vodou.

Vše začalo stavbou vodního díla Nýrsko, které bylo dokončeno v roce 1969. Následně bylo potřeba zajistit stabilní zásobování Klatovska a Domažlicka a tak došlo k přípravě a stavbě úpravny vody Milence. Všechny tyto kroky vyvrcholili dne 2. 8. 1988, kdy byl zahájen provoz této úpravny.

Úpravna byla vystavěna pro výrobu až 440 l/s. Tato kapacita byla rekonstrukcí v roce 2006 snížena na 220 l/s. Stávající využití je však pouze 100 l/s.

Úpravna zásobuje obce napojené na skupinový přivaděč Nýrsko - Klatovy (Nýrsko, Bystřice nad Úhlavou, Starý Láz, Janovice, Veselí, Spůle, Rohozno, Dolní Lhota, Strážov a Klatovy). Plánuje se napojení i obce Hodousice, Klenová či Lomce.

Na skupinový přivaděč Nýrsko - Domažlice jsou napojeny mnohé obce v okrese Domažlice, přičemž voda může přivaděčem proudit až do Staňkova.

Kvalita vody je stále na vynikající úrovni, které napomáhá minimální průmysl a zemedělská činnost v povodí vodního díla a Šumava, působící jako biofiltr. Přesto však vodu je potřeba upravovat a připravit ji pro dopravu k zákazníkům - je nutno se o ni starat. Tuto činnost zajišťuje naše společnost pro majitele infrastruktury - Sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy.

Zajímavosti z úpravny vody Milence

  • Úpravna vody má svou vlastní trafostanici (umístěna nad areálem), kam jsou přivedeny kabely vysokého napětí,
  • na jedno vyprání pískového filtru se spotřebuje až 500 kubíků vyčištěné a upravené vody (tzn. té, která k Vám teče do kohoutků). Toto množství odpovídá například ročnímu odběru 5 rodinných domků,
  • každý měsíc se na úpravu vody spotřebuje cca 18 tun vápenného hydrátu a 21 tun kysličníku uličitého,
  • kvalitu vody na úpravně nehlídají jen lidé, ale i ryby!

Přejít na navigaci