Přejít na obsah stránky

Máte-li již k dispozici souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci, je potřeba před vlastním napojením odběrného místa na vodovod nebo kanalizaci sjednat smlouvu o dodávce vody nebo o odvádění odpadních vod.

V případě, že souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci prozatím nemáte, je možné o něj zažádat u pověřeného pracovníka vyjadřovací činnosti - buď emailem jan.sramek@vodospol.cz, či osobně na adrese sídla společnosti.

Odběratelem a smluvním partnerem se stává vždy vlastník pozemku nebo stavby, jehož vlastnické právo je zapsáno v katastru nemovitostí. Další osoba může se souhlasem odběratele k této smlouvě přistoupit a stát se primárním plátcem vodného a stočného.

Smlouvu lze sjednat osobně v našem obchodním oddělení.

Přejít na navigaci